Puppy keuze sporthonden

De beste pup bestaat niet, de juiste wel.  Het hoeft niet gezegd dat de eerste stap een betrouwbare fokker vinden is.

Er bestaan verschillende systemen die aangeraden worden om uw pup te kiezen maar of één van die systemen kloppen is moeilijk te zeggen.  Immers vanaf het moment dat de pup gekozen is groeit hij op in een bepaalde situatie en niemand zal ooit zeker weten wat er met een bepaalde pup zou gebeurd zijn wanneer hij bij iemand anders (en dus in een heel andere situatie)  terecht gekomen was.

Wat wel vaststaat is dat bepaalde zaken wijzen op bepaalde karaktertrekken:

  • het eten (volgorde, houding,...)
  • de ligplaats in het nest
  • wie haantje de voorste is bij het ontdekken van nieuwe dingen of net bang of timide

Trouwens wat is het beste voor wat of wie?  Wordt het een sporthond of een huishond en als het een sporthond wordt, welke sport dan?  Om te speuren moet een hond niet snel zijn, voor flybal uiteraard wel.  Om tentoonstelling te doen is mooi belangrijker dan bijvoorbeeld temperament.  

Vanzelfsprekend is dat kennis noodzakelijk is om het gedrag van een pup te 'lezen', een wetenschap is dat 7 weken de beste leeftijd is om een pup te kiezen.

Wij helpen u de juiste keuze te maken rekening houdend met uw verwachtingspatroon en doelstellingen, zowel voor een sporthond als voor een huishond.