Gedragsanalyse sporthonden

Wanneer een hond opvoeden zo eenvoudig was als goed gedrag belonen en slecht gedrag negeren dan waren wellicht de asiels niet zo overvol.  Het verwachtingspatroon dat mensen van een hond hebben is soms onrealistisch.  Compassie hebben maakt ons menselijk en daar is niets mis mee maar om goed met honden om te gaan is kennis onontbeerlijk.  Alleen dan kan men de juiste balans vinden tussen rationaliteit en compassie of het hoofd en het hart.

De essentie bestaat erin een probleem aan te pakken bij de oorzaak en dit op een positieve manier en dus niet door de hond te breken.

Eke hond heeft nood aan een consequente opvoeding, zoniet loopt het vroeg of laat fout. 
 
Een probleem dient aangepakt te worden waar het ontstaan is en niet bij het zichtbare gedrag. De analyse hiervan is een complex gegeven aangezien je je hond goed moet kunnen 'lezen'.
In samenwerking met de geleider wordt naar een oplossing gezocht om het gedragsprobleem adequaat aan te pakken.

Ook genetisch bepaalde afwijkingen in het gedrag kunnen bijgestuurd worden maar deze dienen constant opgevolgd te worden door de geleider.